ΕΓΓΥΗΣΗ 3-30 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

1. Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα Cook-Shop ισχύει το λιγότερο 3 χρόνια εγγύηση.
2. Σε περίπτωση που πάνω στη συσκευασία του προϊόντος αναγράφονται περισσότερα από 3 χρόνια εγγύηση, ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή (η εγγύηση που αναγράφεται στη συσκευασία) και ανάλογα με το προϊόν και την κατασκευάστρια εταιρεία ο χρόνος της εγγύησης μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια.
3. Σε περίπτωση που πάνω στη συσκευασία του προϊόντος αναγράφονται λιγότερα από 3 χρόνια εγγύηση, τα καταστήματα Cook-Shop σας προσφέρουν επιπλέον χρόνο εγγύησης που στο σύνολό του φθάνει τα 3 χρόνια εγγύησης.
Όροι εγγύησης:
 
  • Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και εφόσον έχει αγοραστεί από οποιοδήποτε κατάστημα Cook-Shop στην Ελλάδα. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, όπου αναγράφεται ρητά η ημερομηνία αγοράς.
  • Δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εγγύησης ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τις εξής αιτίες: Εσφαλμένη συναρμολόγηση, ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση και εσφαλμένος ή απρόσεκτος χειρισμός , χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν προβλέπεται τέτοια χρήση από τον κατασκευαστή, έλλειψη καθαριότητας, γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα ,επισκευές που δεν εκτελούνται με τον ενδεικνυόμενο τρόπο και χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, φυσιολογική φθορά , χημικές ή φυσικές επιδράσεις στις επιφάνειες των προϊόντων , παράβλεψη των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή όπως αυτές αναγράφονται στην συσκευασία.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο των καταστημάτων Cook-Shop ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού, τα καταστήματα Cook-Shop θα προβούν στη διόρθωση ή επισκευή του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος ή/και ολόκληρου του προϊόντος . Εάν το ελαττωματικό προϊόν δεν ανήκει πλέον στη συλλογή των προϊόντων Cook-Shop, τα καταστήματα Cook-Shop θα φροντίσουν για την αντικατάστασή του με άλλο ομοίων ιδιοτήτων και τιμής.